Vox heeft vrijdag 10 juli haar 75e verjaardag gevierd! Nee, niet met een groot jubileumconcert in de St. Janskerk in Gouda, zoals de bedoeling was. Maar wél zingend. En wat waren we blij dat we dat na vier maanden weer met elkaar mochten doen. Het was werkelijk een feest!

Ter gelegenheid van dit jubileum is een prachtige glossy gemaakt en werd deze uitgereikt aan de leden. Tal van mensen delen hierin hun herinneringen aan Vox. Dr. W. Verboom bijvoorbeeld. Hij schrijft: “Vox opent voor mij het uitzicht op het ontelbare koor, dat staat voor de troon en het Lam in Openbaring 14”. En de heer A. Boogerman, voorzitter van Stichting Behoud Augustijnenkerk van Dordrecht waar we jaarlijks zingen: “Uit de grond van mijn hart zeg ik dat sommige stukken het publiek tot tranen toe weten te beroeren. Een lied kan klinken als een intens gebed”.

Ook vertelt liedtekstschrijver Henriëtte Maaijen over haar ‘liefhebberij’, lezen we een uitgebreid interview met fluitiste Marjolein de Wit en horen we van tenor Dik Verkuil over zijn ‘soort van stille liefde’ voor Vox.

De glossy is tijdens onze komende concerten – als we die hopelijk weer kunnen gaan geven – gratis verkrijgbaar. Medewerkenden aan de glossy en de Vrienden van Vox krijgen deze één dezer dagen toegestuurd.