Première kerstcantate ‘Verzekerd van Zijn liefde’ door Vox Jubilans

Op Tweede Kerstdag gaat de kerstcantate Verzekerd van Zijn liefde in première. Deze zal plaatsvinden in concertgebouw De Doelen in Rotterdam. De kerstcantate is geschreven door Henriëtte Maaijen en op muziek gezet door André van Vliet. De cantate bestaat uit vier delen en een intro.

Cantate ‘Verzekerd van Zijn liefde’

In deze kerstcantate zijn de woorden uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie leidraad. Johannes schrijft daar over ‘het vleesgeworden Woord’ (Herziene Statenvertaling). Andere Bijbelvertalingen spreken over het Woord dat ‘mens’ is geworden, het Woord dat één onzer geworden is, het Woord dat altijd geweest is, het Woord dat stond voor Gods Aangezicht, het Woord dat Zelf God is en één van ons werd. En dit wonderlijke gebeuren vond plaats in die allereerste kerstnacht.

Vers 18 uit Johannes 1 kan gezien worden als een inleiding op het verdere Johannesevangelie: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard”. Deze tekst vormt ook de inleiding op de cantate. Henriëtte zegt hierover: “De Heere Jezus was zó dicht bij het hart van de Vader, zó nauw met Hem verbonden, één met God. Hoe langer wij hier over nadenken hoe onbegrijpelijker het wordt dat Jezus de Vader wilde verlaten om ‘mens’ te worden. Het kan niet anders dan dat hier sprake is van een ondoorgrondelijke liefde, waar zowel het hart van de Vader als het hart van de Zoon mee vervuld is. En juist omdat Jezus ‘mens’ wilde worden en ‘mens’ wilde zijn onder de mensen, kunnen wij ‘verzekerd van Zijn liefde’ zijn.”

Gevarieerd programma van bekende en klassieke kerstliederen

Voor de pauze is er een gevarieerd programma van bekende, maar ook nieuwe kerstliederen zoals Eens in lang vervlogen tijden van Pieter Stolk, Gloria van G. Puccini, Een naam die redt op muziek van W.J. Stopford, Hij daalt af in ons bestaan op muziek van Mary McDonald waarin het Stille nacht, heilige nacht is verweven. 

Na de pauze zingen we een deel uit de cantate Bethlehem van J.H. Maunder, om het concert te besluiten met de bovengenoemde nieuwe cantate Verzekerd van Zijn liefde.

Medewerkenden 

Medewerkenden aan dit concert zijn Mannenensemble ‘At Once’, Strijkersensemble o.l.v. Laura van der Stoep, Anja van der Maten – hobo, Kees Alers – fluit, Arjan en Edith Post – trompet, Jozé Aaftink – hoorn, Jaap Klootwijk – percussie, Marco den Toom – orgel, Johan Bredewout – vleugel en ds. M. Messemaker – spreker. André van Vliet heeft de algehele leiding.

Bestellen kaarten

Het concert begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur is de concertzaal open. De kosten zijn 

€ 27,50 voor de eerste rang en € 20,- voor de tweede rang. Kinderen tot en met 16 jaar betalen € 10. In de prijs is inbegrepen het programmaboekje met volledige teksten en een consumptie in de pauze.

Kaarten zijn te bestellen via de website van De Doelen of 010 – 217 17 17.

Hierbij de QR code voor het bestellen van kaarten