Passie- en Paasconcert ‘Waar steen en graf getuigen’

Op Stille Zaterdag 16 april om 19.30 uur hopen wij een Passie- en Paasconcert te geven met als thema ‘Waar steen en graf getuigen’.

Inhoud oratorium

De verhaallijn van dit Passie- en Paasconcert begint bij het graf van de opgestane Heiland.
De afgewentelde steen en het open graf zijn als het ware de eerste getuigen van wat er, de dag na de sabbat, heel vroeg in de morgen van Pasen plaatsvond.

Als de vrouwen bij het open graf komen, brengt de engel hen in herinnering wat Jezus hen al gezegd had over Zijn lijden, sterven en opstanding.
Samen met de vrouwen kijken we terug en herinneren we ons wat de Heere Jezus gezegd en gedaan heeft. En we zien hoe Hij geleden heeft en wat Hij voor ons in Zijn dood en Zijn opstanding gegeven heeft.

Door middel van prachtige liederen bezingen we deze verhaallijn. Voor de opening van het concert door ds. Baas zingen we traditiegetrouw achter in de Sint Jan ‘t Is Middernacht; hierbij gaat het deze keer over de nacht in de tuin van Jozef van Arimathea, bij het (nog) gesloten graf.
Het concert begint met het bekende Eng’lenhand schoof weg ‘t gesteente van Pieter Stolk. Waarna een gevarieerd programma volgt met bekende en minder bekende liederen zoals: Oproep van de gekruisigde uit de “Kruisiging” van John Stainer, het eerste kruiswoord uit The Seven Words of Christ van César Franck, en Lam Gods, dat zo onschuldig van Bach. Liederen of bewerkingen van onze eigen dirigent zullen niet ontbreken, waaronder ook een nieuw lied naar aanleiding van het thema.

De verbindende teksten van de hand van Henriëtte Maaijen zullen door de schrijfster zelf worden uitgesproken.

Medewerkenden

Dit concert wordt uitgevoerd door de Hervormde Gemengde Zangvereniging “Vox Jubilans” o.l.v. André van Vliet. Verdere medewerkenden zijn: Marco den Toom – orgel, Arjan en Edith Post – trompet, Mark Wester – pauken, Jacob Schenk – tenor.

Opening en sluiting ds. A. Baas, spreekster verbindende teksten Henriëtte Maaijen.

Toegangskaarten

Entreekaarten voor dit concert zijn via deze link te bestellen.
Entreeprijs in de voorverkoop: € 15 voor volwassene, € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
Entreeprijs bij ingang van de kerk: € 17,50 voor volwassene, € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.