“Het duister wijkt……. voorgoed! Het licht van de eerste paasmorgen stroomt mij tegemoet.”

Daarvan mochten we zaterdag in de St. Janskerk met veel vreugde zingen!

We wensen u en jou gezegende Paasdagen toe. “De Heere is waarlijk opgestaan!”

Als koor waren we dankbaar dat we na zo’n lange tijd weer een concert konden geven waarbij we weer een ouderwets volle Sint Jan met bezoekers mochten ontvangen.