Het bestuur

“Vox is net een klein bedrijfje”, zeggen de bestuursleden weleens tegen elkaar. Het werk is nooit klaar, behalve dan in de zomervakantie.

Maandelijks vergadert het bestuur om de concerten en alle andere activiteiten van de vereniging te bespreken. In het voorjaar houden we een ledenvergadering, waarin het bestuur de jaarverslagen presenteert.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Harco Hagen – voorzitter
Nella van Eck – secretaris
Hettie van Beek – penningmeester
Joke van den Berg – tweede secretaris
Adri Laurman – tweede penningmeester / tweede voorzitter
Marleen Hout – muziekcommissaris
Agnes Slootweg – PR-functionaris
Annette van Nieuwkoop – algemeen adjunct
Jesse Kats – fondsenwerver

Meer informatie of een concert aanvragen

Wil je wel meer weten over ons koor of een aanvraag voor een concert doen.

Aanvraag versturen